แอพ Bangkok Bank ให้ข้อมูลและบริการของธนาคารกรุงเทพ

By Chinnapat Kaewchinporn on July 29th, 2013
windows8inth-bangkok-bank-apps
แอพ Bangkok Bank ช่วยให้คุณติดตามเรื่องทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร อัตราดอกเบี้ย เงินฝาก เงินกู้ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน และข่าวสารโปรโมชั่นจากธนาคารกรุงเทพได้ในแอพนี้
windows8inth-bangkok-bank-apps-1
— หน้าจอแสดงหน้าแรกของแอพธนาคารกรุงเทพ —
เมื่อเราเลื่อนไปทางหน้าขวา ก็จะพบกับหน้าข่าวสารทางการเงินและกิจกรรมต่างๆ
windows8inth-bangkok-bank-apps-2
— หน้าจอแสดงข่าวสารทางการเงินและกิจกรรมต่างๆ —
และเมื่อเลื่อนไปทางขวาเพิ่มเติม ก็จะพบกับอัตราดอกเบี้ยประเภทต่างๆ กองทุน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
windows8inth-bangkok-bank-apps-3
— หน้าจอแสดงอัตราดอกเบี้ยประเภทต่างๆ กองทุน และอัตราแลกเบี้ยเงินตรา —