ตั้งค่าการใช้งาน Region

By Chinnapat Kaewchinporn on July 19th, 2013
windows8inth-region-setting
เราสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลวันที่, เวลา และค่าเงินได้ เพื่อให้เราใช้งานได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ โดยข้อมูลเหล่านี้ให้ปรับเปลี่ยนได้ที่ Region ภายใน Control Panel ครับ

การเข้าสู่หน้าจัดการ Region

1. เข้าไปที่ Control Panel แล้วเลือก Region
windows8inth-region-setting-1
— การเข้าสู่ Control Panel ให้คลิกขวาที่มุมขวาล่าง —
windows8inth-region-setting-2
— ที่มุมมอง Large icons ให้เลือก Region —
windows8inth-region-setting-6
— ที่มุมมอง Category ให้เลือก Change date, time, or number formats —
2. ภายใน Region ประกอบไปด้วยแท็บหลักๆ คือ
  • แท็บ Formats เลือกรูปแบบวันที่และเวลา และเมื่อเราเลือกที่ Additional setting… จะเป็นการปรับแต่งต่างๆ แบบละเอียด
windows8inth-region-setting-3
— หน้าต่างแท็บ Formats —
windows8inth-region-setting-4
— หน้าต่างแท็บ Additional setting… —
  • แท็บ Location เป็นข้อมูลสถานที่เราอยู่ จะถูกนำมาใช้ในการแสดงผลข่าว และพยากรณ์อากาศ
windows8inth-region-setting-5
— หน้าต่างแท็บ Location —