แอพ Wikipedia สารานุกรมออนไลน์

By Chinnapat Kaewchinporn on July 19th, 2013
windows8inth-wikipedia-apps

สารานุกรมเสรีหลายภาษาบนอินเตอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถอ่านและปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาได้ ในปัจจุบันวิกิพีเดียมีทั้งหมดมากกว่า 250 ภาษา รวมทุกภาษามีบทความมากกว่า 10 ล้านบทความ จึงนับว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาและอ่านได้อย่างเสรี

windows8inth-wikipedia-apps-1

— ที่หน้าของ Start Screen จะแสดง Featured Article ที่น่าสนใจ —
เมื่อเปิดแอพ Wikipedia ขึ้นมาในหน้าแรก Featured picture ก็จะเป็นบทความที่น่าสนใจ โดยแสดงเป็นรูปภาพของบทความที่คุณจะสามารถคลิกเข้าไปอ่านบทความได้
windows8inth-wikipedia-apps-2
— หน้าแรกของแอพ Wikipedia —
windows8inth-wikipedia-apps-3
— เมื่อเข้ามาอ่านบทความ —
เลื่อนไปทางขวาก็จะเป็น On this day วันนี้ของปีต่างๆ ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง และ Recent changes บทความที่มีความเปลี่ยนแปลงล่าสุด
windows8inth-wikipedia-apps-4
— On this day ภายในแอพ Wikipedia —